Strategisk rådgivning

HELADO Consulting brænder for og bidrager til at skabe excellente resultater på den brede bundlinje gennem strategisk og visionær fokusering på ledelse, strategi og forretningsudvikling.

Vi tilbyder rådgivning til SMV´er, til virksomheder i privat og/eller offentlig regi, hvor virksomheden skal udvikle og vækste, og derfor ønsker rådgivning, som kan sætte retning og bygge bro mellem ledelse, strategi og forretningsudvikling.

Ledelse, strategi og forretningsudvikling er vigtige forudsætninger for at skabe værdi for ejerne, kunderne og medarbejderne. HELADO Consulting bidrager primært med:

  • At udvikle virksomheden gennem bruger- og markedsforståelse
  • At udvikle virksomheden gennem målrettet visions- og værdiarbejde
  • At udvikle virksomheden gennem organisationsforbedringer og ledelsesudvikling

Vi samarbejder bredt, og har erfaring med virksomheder, som er en del af INCUBA, Aarhus og med virksomheder, som er en del af DTU Science Park, Hørsholm. Derudover har vi et konstruktivt samarbejde med Erhvervshusene, da HELADO Consulting er godkendt som rådgiver for projekter i deres regi.


" Culture eats strategy for breakfast” , Peter Drucker